De provincie Zuid-Holland heeft ruim vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen een nieuw provinciebestuur. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is woensdag 4 september geïnstalleerd voor de periode 2019–2023.

Het nieuwe college zet zich in voor een gezonde en groene economie, voor een bereikbaar Zuid-Holland, voor een verantwoord en realistisch klimaatbeleid. Het staat voor een inclusieve samenleving en een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruit gaan en waar we de cultuurhistorische waarden behouden en kunnen beleven. De collegeleden plaatsen daarbij de samenwerking met inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties centraal.

In het college nemen de gedeputeerden Floor Vermeulen, Jeannette Baljeu (beiden VVD) en Adri Bom-Lemstra (CDA) terug. Nieuwe gezichten zijn Anne Koning (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks) en Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP) plaats. De vijf politieke partijen bereikten half augustus een coalitieakkoord.

Na de verkiezingen in maart werd er al gestart met de vorming van een provinciebestuur, de eerste poging mislukte echter. Forum voor Democratie werd de grote winnaar van de verkiezingen. De partij wilde samen met VVD, CDA en een vierde partij een provinciebestuur vormen. Als vierde partij werd gesproken met ChristenUnie-SGP, deze partij trok zich echter trok. Het CDA trok zich daarna ook terug. Hierop gingen nieuwe informateurs aan de slag, die adviseerden om een provinciebestuur te vormen om zonder Forum voor Democratie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
DELEN