Hollandse Delta maakt de komende jaren een forse inhaalslag. Dit staat in de begroting 2020 die het college van dijkgraaf en heemraden ter besluitvorming heeft voorgelegd aan de Verenigde Vergadering. De inhaalslag is nodig, want als het waterschap nu niets doet dan schuiven problemen op en is er risico op storingen en uitval.

Het vorige bestuur van Hollandse Delta begon met inventariseren van installaties en bezittingen. De inventarisatie liet zien dat flinke investeringen nodig zijn om achterstanden in onderhoud weg te werken, om verouderde installaties te renoveren of te vervangen. Het huidige college heeft op basis hiervan een begroting opgesteld waarmee het waterschap zijn kerntaken toekomstbestendig en efficiënt kan blijven uitvoeren.

Voor de inhaalslag is in de periode 2019-2023 in totaal 73 miljoen euro extra nodig. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, gaat het waterschap eigen reserves inzetten en bezittingen verkopen. Onder andere overbodige grond gaat in de verkoop. In 2020 gaat de belasting omhoog met 10 procent. Heemraad Kome (financiën): “Dat is fors, maar het is nodig zodat waterschap Hollandse Delta nu en in de toekomst kan blijven zorgen voor een veilig en aantrekkelijk gebied met voldoende en schoon water.”

Een groot deel van de investeringen die nodig zijn, gaan naar de renovatie en vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Veel installaties zijn gebouwd in de jaren ’80. Daar zijn flinke aanpassingen nodig, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast gaat het ook om investeringen in onderhoud aan het watersysteem en de waterschapswegen. Alle investeringen dragen bij aan het klimaatadaptiever maken van het waterbeheer. Voor de dijken zijn geen extra investeringen nodig, die zijn volgens het waterschap op orde en veilig.

Definitieve besluitvorming over de begroting 2020 volgt in de Verenigde Vergadering van 27 november.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
DELEN