Foto: Politie

De politie moet inwoners helder en transparant informeren over gebruik camerabeelden, dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut deed op verzoek van de politie onderzoek naar hoe inwoners de inzet van camerabeelden ervaren en wat zij van de politie verwachten.

Uit het onderzoek is gebleken dat mensen verwachten en accepteren dat de politie gebruikt maakt van sensoren, zoals ANPR-camera’s en bodycans, op drukke openbare plaatsen en in onveilige situaties. Kritischer zijn zij over het gebruik in veilige situaties en minder publiek toegankelijke ruimtes, zoals de thuisomgeving. De inzet van sensoren moet bovendien transparant gebeuren en het vertrouwen tussen politie en burgers bevorderen.

Het gebruik van sensoren is de afgelopen jaren sterk gestegen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer camera’s in uitgaansgebieden en parkeergarages die kentekens vastleggen bij in- en uitrijden. In Nederland zijn er naar schatting 1,5 miljoen beveiligingscamera’s, deze hangen bij zowel particulieren als bij bedrijven. Ook politie en gemeenten zetten steeds vaker sensoren in om de leefbaarheid en veiligheid op straat te vergroten. Sensordata bieden veel kansen voor effectieve opsporing en handhaving. Zo kan kentekenherkenning met ANPR-camera’s bijvoorbeeld helpen bij het opsporen van gestolen of vermiste voertuigen.

Het gebruik van sensoren roept ook ethische en maatschappelijke vragen op, de politie vroeg daarom het Rathenau Instituut onderzoek te doen naar wat in de ogen van de samenleving belangrijk is bij het gebruik van sensoren om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Uit het onderzoek blijkt dat burgers genuanceerd denken over het gebruik van sensoren ten behoeve van veiligheid. Zij verwachten dat de politie mee gaat met technologische ontwikkelingen op dit gebied. Het onderzoek werd het afgelopen jaar uitgevoerd. Dit leverde bruikbare aspecten die voor de burgers van essentieel belang zijn.

Vrijwel alle deelnemers vinden het goed dat de politie voor het opsporen van verdachten achteraf camerabeelden van bedrijven bekijkt. Dit geldt ook voor inzet van private camera’s bij opsporingsonderzoeken. Deelnemers zien snellere opsporing van verdachten als voordeel en zijn ook van mening dat camera’s preventief kunnen werken. Dit neemt niet weg dat belangen van politie en burger soms uiteenlopen. De inzet van sensoren moet duidelijk uitlegbaar zijn aan de samenleving. De politie moet open en transparant communiceren over waarom, waar, wanneer en hoe de sensoren worden ingezet.

Het Rathenau Instituut heeft aan de hand van de onderzoeksresultaten acht ‘spelregels’ opgesteld. Deze regels zijn bedoelt voor de politie, maar ook toepasbaar voor andere overheden, bedrijven en particulieren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
DELEN