Foto: Google Streetview

Medewerkers van Shin-Etsu in de Botlek hebben bij een lekkage in 2016 een groot en vermijdbaar risico gelopen, zo concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek. In augustus 2016 kwam er bij een lekkage vier uur lang vinylchloride vrij, dit is een brandbare en kankerverwekkende stof.

De directe oorzaak van de lekkage is het losraken van de radarprobe van de niveaumeter uit de flens op een opslagtank voor vinylchloride. Als gevolg van corrosie kwam bij het losschroeven van de transmitterkop onbedoeld ook de radarprobe los, waardoor vinylchloride kon uitstromen. De technici waren niet specifiek opgeleid en hadden geen werkinstructie voor het verwisselen van de transmitterkop, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Volgens de Onderzoeksraad heeft Shin-Etsu er niet voldoende voor gezorgd dat de veiligheid van technici en de omgeving geborgd was. Het bedrijf hield geen rekening met de mogelijkheid dat er vinylchloride vrij kon komen tijdens het werken aan de gevulde tank. Ook bij de tweede poging de transmitterkop los te schroeven zijn de technici zonder passende persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder adembescherming, aan het werk gegaan. De technici hebben door hun eigen reactie kunnen voorkomen dat zij in direct contact kwamen met het brandbare en toxische vinylchloride.

Gezien de gevaarlijke eigenschappen van vinylchloride constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de medewerkers een groot en vermijdbaar risico hebben gelopen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
Advertentie
DELEN