Foto: Google Earth

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil met Zuid-Hollanders in gesprek over de Nationale Omgevingsvisie. Het Rijk heeft een toekomstvisie op de inrichting van het land ontworpen, de zogeheten Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dinsdagavond 10 september is er een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Provincie Zuid-Holland.

Het ministerie informeert inwoners over de visie en biedt hen de mogelijkheid om vragen te stellen en een zienswijze in te dienen. “Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. De vraagstukken uit de ontwerp-NOVI spelen ook in de provincie Zuid-Holland.”, aldus het ministerie.

Een goed voorbeeld van hoe er in de in de regio Zuid-Holland al gewerkt wordt aan belangrijke opgaven is op gebied van de woningmarkt. Net als in veel andere provincies is er een grote behoefte aan meer woningen. Daarom hebben Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de handen in een geslagen in de Verstedelijkingsalliantie. Samen werken zij de komende jaren aan de bouw van 170.000 woningen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht. Door gemeenten, provincie en de metropoolregio wordt bovendien samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Inwoners van Zuid-Holland kunnen op 10 september tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze indienen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Ypsilongebouw (5e etage), aan de Floris Grijpstraat in Den Haag.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
DELEN