Foto: Google Earth

Gemeentegrenzen belemmeren economische groei, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Hierdoor worden potentiële economische agglomeratievoordelen in de provincie onvoldoende benut.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben de professoren Frank van Oort, Ton van Raan en Pieter Tordoir een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de ruimtelijke structuur, economische prestaties en bestuurlijke organisatie elkaar beïnvloeden. Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat gemeentegrenzen belemmerend kunnen werken voor de economische groei van een regio.

“De conclusies in de onderzoeken maken duidelijk dat we gezamenlijk voor een forse opgave staan en dat samenwerken noodzakelijk is. Met de resultaten van de onderzoeken wil ik met de gemeenten in gesprek over hoe we belemmeringen kunnen wegnemen om de samenwerking over grenzen heen te versterken. We moeten samenwerken om meer economische groei te kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Uit het onderzoek van de drie professoren komt duidelijk naar voren dat bestuurlijke samenwerking een belangrijke factor is in het optimaal benutten van het economisch potentieel van Zuid-Holland. Bestuurlijke inrichting in Zuid-Holland in relatie tot economische ontwikkeling en schaalvoordelen is van belang. De economische schaalvoordelen van agglomeraties blijven namelijk achter bij de verwachting, mede als gevolg van de gemeentegrenzen. Grenzen kunnen volgens de onderzoekers namelijk belemmerend werken voor optimale interactie op bijvoorbeeld het gebied van woon-werkverkeer, arbeidsmarkt en voorzieningengebruik.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
Advertentie
DELEN